logo
tel : 791 334 345

Strategia rozwoju Północnego Klastra ICT

Tworząc Północny Klaster ICT chcieliśmy przede wszystkim nauczyć się współpracować z firmami z branży, stworzyć razem ciekawe projekty i rozwijać się. Istotne jest, aby firmy z branży telekomunikacyjnej z północnego regionu Polski pokonały barierę nieufności wobec innych partnerów, którzy często są także konkurentami i przekonały się, że korzyści ze wzajemnej współpracy i wymiany know-how jest więcej.

Firmy funkcjonujące w branży ICT muszą na bieżąco podążać za zmianami innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i wręcz wyprzedzać potrzeby swoich klientów. Oferowane produkty trzeba często modyfikować, aby dostosować je do ogólnopolskiej konkurencji dużych telekomów.

Naszą wizją PK ICT jest stworzenie klastra, który będzie rozpoznawalny w skali nie tylko regionu, ale i całego kraju, będzie skupiał wiele regionalnych operatorów z północy Polski pod jedną silną marką, a firmy zintegrują się przy wsparciu lokalnych instytucji publicznych i tworzyć będą wspólne projekty o szerokim zasięgu.

Naszą misją jest zainicjowanie współpracy pomiędzy firmami z branży telekomunikacyjnej oraz instytucjami publicznymi czy okołobiznesowymi zrzeszonymi w ramach Północnego Klastra ICT. Dzięki współpracy zwiększy się konkurencyjność firm z branży ICT. Chcemy wspierać także innowacyjne rozwiązania technologiczne trudne do wdrożenia dla pojedynczych małych operatorów oraz naszą misją jest wzajemna wymiana wiedzy w branży.

Aby osiągnąć wizję i misję, klaster telekomunikacyjny PK ICT zaplanował następujące cele i działania do zrealizowania:

  • podjęcie współpracy pomiędzy uczestnikami klastra, poprzez przyjęcie wspólnych standardów działania, wzajemna komunikacja, wspólne spotkania i projekty,
  • wspieranie rozwoju regionalnych operatorów telekomunikacyjnych poprzez uruchomienie usług dodanych dla uczestników klastra: doradztwo prawne, wspólny marketing, wsparcie przy ubieganiu się o fundusze europejskie,
  • wymiana know-how pomiędzy uczestnikami klastra - kooperacja nauki i gospodarki,
  • wspieranie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz sprzedażowych w branży ICT, rozwój infrastruktury, rozwój produktów. Transfer technologii,
  • promocja Północnego Klastra ICT na rynku regionalnym i krajowym poprzez pozyskiwanie nowych członków, nawiązywanie współpracy z innymi klastrami w Polsce, aktywne moderowanie strony internetowej PK ICT Olsztyn zawierającej bazę członków klastra, aktualności i usług świadczonych przez klaster, efektywna komunikacja pomiędzy uczestnikami klastra oraz instytucjami i lokalnymi władzami, propagowanie ułatwień inwestycyjnych oraz poprawa obsługi administracji publicznej oraz organizacja konferencji, spotkań i warsztatów.

Strategia rozwoju Północnego Klastra ICT

Tworząc Północny Klaster ICT chcieliśmy przede wszystkim nauczyć się współpracować z firmami z branży, stworzyć razem ciekawe projekty i rozwijać się. Istotne jest, aby firmy z branży telekomunikacyjnej z północnego regionu Polski pokonały barierę nieufności wobec innych partnerów, którzy często są także konkurentami i przekonały się, że korzyści ze wzajemnej współpracy i wymiany know-how jest więcej.

Firmy funkcjonujące w branży ICT muszą na bieżąco podążać za zmianami innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i wręcz wyprzedzać potrzeby swoich klientów. Oferowane produkty trzeba często modyfikować, aby dostosować je do ogólnopolskiej konkurencji dużych telekomów.

Naszą wizją PK ICT jest stworzenie klastra, który będzie rozpoznawalny w skali nie tylko regionu, ale i całego kraju, będzie skupiał wiele regionalnych operatorów z północy Polski pod jedną silną marką, a firmy zintegrują się przy wsparciu lokalnych instytucji publicznych i tworzyć będą wspólne projekty o szerokim zasięgu.

Naszą misją jest zainicjowanie współpracy pomiędzy firmami z branży telekomunikacyjnej oraz instytucjami publicznymi czy okołobiznesowymi zrzeszonymi w ramach Północnego Klastra ICT. Dzięki współpracy zwiększy się konkurencyjność firm z branży ICT. Chcemy wspierać także innowacyjne rozwiązania technologiczne trudne do wdrożenia dla pojedynczych małych operatorów oraz naszą misją jest wzajemna wymiana wiedzy w branży.

Aby osiągnąć wizję i misję, klaster telekomunikacyjny PK ICT zaplanował następujące cele i działania do zrealizowania:

  • podjęcie współpracy pomiędzy uczestnikami klastra, poprzez przyjęcie wspólnych standardów działania, wzajemna komunikacja, wspólne spotkania i projekty,
  • wspieranie rozwoju regionalnych operatorów telekomunikacyjnych poprzez uruchomienie usług dodanych dla uczestników klastra: doradztwo prawne, wspólny marketing, wsparcie przy ubieganiu się o fundusze europejskie,
  • wymiana know-how pomiędzy uczestnikami klastra - kooperacja nauki i gospodarki,
  • wspieranie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz sprzedażowych w branży ICT, rozwój infrastruktury, rozwój produktów. Transfer technologii,
  • promocja Północnego Klastra ICT na rynku regionalnym i krajowym poprzez pozyskiwanie nowych członków, nawiązywanie współpracy z innymi klastrami w Polsce, aktywne moderowanie strony internetowej PK ICT Olsztyn zawierającej bazę członków klastra, aktualności i usług świadczonych przez klaster, efektywna komunikacja pomiędzy uczestnikami klastra oraz instytucjami i lokalnymi władzami, propagowanie ułatwień inwestycyjnych oraz poprawa obsługi administracji publicznej oraz organizacja konferencji, spotkań i warsztatów.